این Fiyata این مجموعه Kaçmaz

دوره راهنمايی مرکز عالی آلمان و خود

منابع زیادی برای معلمان آلمانی

کتاب یادگیری آلمانی برای دانش آموزان دبیرستان در 9 ، 10 ، 11 ، 12 کلاس ، که خودشان می خواهند آلمان را بیاموزند و در آزمون بازآزمایی مجدد خانواده A1 شرکت کنند

برای مدرسه و دوره آموزش و پرورش قومیت

برای مشاهده یا خرید کتاب دوره آلمانی ما اینجا کلیک کنید

  • موضوع دقیق و درک
  • رنگ و تصویر
  • تنظیمات و نمونه های پشتیبانی شده با عکس ها و تصاویر
  • سرگرمی انعطاف پذیر

برای مشاهده یا خرید کتاب دوره آلمانی ما اینجا کلیک کنید

خدمات ترجمه انگلیسی ما شروع شد. برای اطلاعات بیشتر : ترجمه انگلیسی

پیوندهای حامی مالی