اسکن دسته

تایمز و کنوانسیونهای آلمان

آلمانی Times و آلمانی Cümleler
درس جمله سازی آلمانی، چگونه یک جمله آلمانی بسازیم

ساخت جملات آلمانی، مثال های جملات آلمانی، جملات آلمانی. بیایید ساختن جملات به زبان آلمانی را بیاموزیم. دوستان عزیز، در این درس آلمانی ما در مورد جمله سازی هستیم...