چه ماه نوامبر است

ماه نوامبر به زبان آلمانی چیست؟

آیا می دانید کلمه نوامبر به چه معنی است؟

چه ماه از ماه نوامبر است؟

کلمه آلمانی November به معنای نوامبر است. نوامبر یازدهمین ماه سال است.

نوامبر

نوامبر

در وب سایت ما ، ماه ها و فصول به زبان آلمانی و جملات نمونه وجود دارد. ماه نوامبر را آموختیم ، در صورت تمایل می توانید تمام ماه های آلمان و فصول آلمان را یاد بگیرید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید: ماهها و فصول آلمانی به زبان آلمانی

با بهره گیری از هزاران درس آلمانی در سایت ما می توانید زبان آلمانی را بصورت آنلاین یاد بگیرید.

از توجه شما متشکریم.

خدمات ترجمه انگلیسی ما شروع شد. برای اطلاعات بیشتر : ترجمه انگلیسی

پیوندهای حامی مالی