جولی چه ماهی است

چه ماه در ژولی آلمانی؟

آیا می دانید کلمه جولی به چه معناست؟

جولی کدام ماه از سال است؟

کلمه آلمانی جولی به معنای ماه جولای است. جول یعنی جولای هفتمین ماه سال است.

ژولی

جولای

در وب سایت ما ، ماه ها و فصول به زبان آلمانی و جملات نمونه وجود دارد. ماه جولی را یاد گرفته ایم ، اگر آرزو می کنید می توانید تمام ماه های آلمان و فصول آلمان را یاد بگیرید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید: ماهها و فصول آلمانی به زبان آلمانی

با بهره گیری از هزاران درس آلمانی در سایت ما می توانید زبان آلمانی را بصورت آنلاین یاد بگیرید.

از توجه شما متشکریم.

خدمات ترجمه انگلیسی ما شروع شد. برای اطلاعات بیشتر : ترجمه انگلیسی

پیوندهای حامی مالی