ترجمه انگلیسی ترکی - ترجمه انگلیسی ترکی

کلمه مورد نظر برای ترجمه را در زیر بنویسید و روی دکمه ترجمه کلیک کنید.
ما به طور خودکار زبان را شناسایی خواهیم کرد.

آخرین ترجمه های انگلیسی

ترجمه های بیشتر ساخته شده انگلیسی

10 ترجمه آخر انگلیسی

به زبان ترکی انگلیسی
آقایان لطفا استان آتیز بچه ها لطفا stan ateez
فیلم kpop فیلم kpop
تکه پای مرغ تکه پای مرغ
سرخ مایل به قرمز mr
آقا در سراسر جهان آقا در سراسر جهان
در سراسر جهان در سراسر جهان
وقتی چه زمانی
بیمار در مورد درمان از دکتر می پرسد بیمار در مورد درمان از دکتر می پرسد
selam hi
عمومی عمومی

صفحه اصلی ترجمه انگلیسی

صفحه اصلی almancax

این سرویس ترجمه انگلیسی توسط زیرساخت ترجمه Google و توسط GERMAN ارائه می شود. نتایج بدست آمده از ترجمه ها را نباید با ترجمه حرفه ای انگلیسی یا نتایج ترجمه مقایسه کرد. ترجمه انگلیسی - ترکی و ترکی - انگلیسی به طور کامل توسط رایانه انجام می شود. سایت ما و سایر ارائه دهندگان خدمات مسئولیتی در قبال نتایج ترجمه ها ندارند.
ترجمه های انگلیسی در سیستم ذخیره می شوند و در نتایج جستجو ذکر می شوند. لطفا به این نکته توجه کنید.