ترجمه انگلیسی ترکی - ترجمه انگلیسی ترکی

کلمه مورد نظر برای ترجمه را در زیر بنویسید و روی دکمه ترجمه کلیک کنید.
ما به طور خودکار زبان را شناسایی خواهیم کرد.

آخرین ترجمه های انگلیسی

ترجمه های بیشتر ساخته شده انگلیسی

10 ترجمه آخر انگلیسی

به زبان ترکی انگلیسی
درسهای انگلیسی دروس انگلیسی
انگلیسی انگلیسی
ders cok kolay the lesson is very easy
ders cok zor the lesson is very difficult
kapiyi ac در را باز کن
bilgisayari acar misin can you turn on the computer
خروس چخماق تفنگ
جوجه جوجه
فوری برای مادر دوستم فوری برای مادر دوستم
سر خوردن به بالا سر خوردن به بالا

صفحه اصلی ترجمه انگلیسی

صفحه اصلی almancax

این سرویس ترجمه انگلیسی توسط زیرساخت ترجمه Google و توسط GERMAN ارائه می شود. نتایج بدست آمده از ترجمه ها را نباید با ترجمه حرفه ای انگلیسی یا نتایج ترجمه مقایسه کرد. ترجمه انگلیسی - ترکی و ترکی - انگلیسی به طور کامل توسط رایانه انجام می شود. سایت ما و سایر ارائه دهندگان خدمات مسئولیتی در قبال نتایج ترجمه ها ندارند.
ترجمه های انگلیسی در سیستم ذخیره می شوند و در نتایج جستجو ذکر می شوند. لطفا به این نکته توجه کنید.