قوانین چشم و تمرکز

هشت VENEZAKET چیست
آداب و ادب قوانینی است که افراد باید در زندگی روزمره به آنها توجه کنند و زندگی را آسانتر کنند. مهربانی نوعی رفتار با احترام و مهربانی با افراد دیگر است. به عبارت دیگر ، این حالت مراقبت از یک موقعیت یا یک محیط است. به عبارت دیگر ، این یک روش مهربان و ملایم برای بازیگری است که بی ادبانه نیست. اگرچه هیچگونه مجازات قانونی و مجازاتی ندارد ، اما مجموعه ای از رفتارهای خوب و ملایم است که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند. اگرچه این قوانین از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است ، اما براساس ملت ها نیز متفاوت است. اگرچه مجازات قانونی و قانونی وجود ندارد ، اما مجموعه ای از رفتارها است که ظرافت و کیفیت فرد را نشان می دهد.
قوانین آداب و ادب چیست
چند مثال از اینکه قوانین احسان چیست؟
حتی اگر افراد در آسانسور یا مجاورت نزدیک ملاقات نکنند ، سلام و احوالپرسی باید انجام شود.
مردم نباید قطع شوند مگر در موارد ضروری و اگر چنین وضعیتی مورد سوال است ، باید گفت: "متاسف نیست".
هنگام درخواست چیزی ، نباید پرسیدن و تشکر را فراموش کرد.
وقتی قولی داده می شود باید به وعده خود عمل کرد.
وقتی ملزم به استفاده از وسایل افراد دیگر هستیم ، باید اجازه را جستجو کرد.
اگر مصافحه بین دو مرد باشد ، اندازه سن یا مدیر بودن عامل مهمی است. اگر نقطه مقابل یک زن باشد ، شخصی که ابتدا باید دست خود را دراز کند یک زن است.
باید مراقب بود که هنگام استفاده از دستکش دست ندهید و در صورت امکان هنگام لرزش دستکش به آرامی برداشته شود.
هنگام غذا خوردن در یک مکان عمومی ، فرد باید مراقب غذا خوردن در مقابل خود باشد و اگر محصولی مانند نمک درخواست می شود ، باید از شخصی که به نمک نزدیک است ، سال شود.
باید مراقب باشید که به موقع در جلسات یا قرارها شرکت کنید.
باید به لحن گفتار و همچنین قوانین تحمل توجه شود. لحن گفتاری نباید خیلی بلند باشد که باعث مزاحمت فرد دیگر شود و نه خیلی پایین باشد که توسط شخص دیگر شنیده شود.
وقتی درب زده می شود ، باید پشت در بایستد ، نه فقط در پشت آن ، و داخل را کاملاً نبیند.
هنگام ورود به خانه ، نباید سعی شود که در همه جا شناور باشد و باید در محلی که صاحبخانه نشان داده شده نشسته باشد.
وقتی در یک مکان عمومی هستید یا از آن بازدید می کنید ، همیشه نباید به ساعت نگاه کنید.
نباید به تعارف با تعارف پاسخ داد.
خداحافظی نباید بیش از حد لازم انجام شود.
توجه به تعدادی از قوانین در هنگام میز ناهار خوری و هنگام آن ضروری است. به عنوان مثال در تنظیم جدول؛ چنگال در سمت چپ ، قاشق و چاقو در سمت راست قرار می گیرد. چاقو باید با دست راست استفاده شود. و سپس نباید آن را روی میز گذاشت. چاقو باید روی نیمه بالایی صفحه قرار بگیرد ، به صورت جانبی به شخص و قسمت تیز رو به داخل قرار دارد. از طرف دیگر ، چنگال باید بعد از استفاده روی صفحه موازی چاقو و در سمت چپ قرار بگیرد. استفاده از قاشق همان چاقو است. و قاشق روی میز سمت راست چاقو است. علاوه بر این ، یک چنگال برای سالاد یا دسر ، چنگال برای ماهی ، قاشق دسر نیز می تواند استفاده شود. چنگال سالاد کوتاهتر از چنگال شام معمولی است. اگر سالاد به همراه غذا سرو شد ، چنگال سالاد در سمت چپ بشقاب شام و داخل چنگال شام قرار می گیرد. در وعده های غذایی خاص می توان چنگال سالاد را خارج از چنگال شام قرار داد. چنگال ماهی در لحظه صاف بودن نسبت به چنگال های دیگر در سمت راست قاشق قرار دارد. هنگام مشاهده محل دستمال های روی میز ، در سمت چپ چنگال های غذاهای غیررسمی و داخل بشقاب سرو برای وعده های غذایی رسمی قرار دارد. بعد از استفاده از دستمال ها ، آنها را در سمت راست بشقاب برای وعده های غذایی رسمی قرار می دهند. استقبال از بشقاب در شامهای رسمی یا تحویل دادن آن به پیشخدمت ، برای سهولت کار پیشخدمت بدون درخواست وی ، مورد استقبال نیست.
تا زدن دستمال بعد از غذا خوب نیست. این رفتار در انتظار دعوت دیگری است. و اگر وضعیتی وجود دارد که در طول غذا نیاز به برخاستن از میز دارد ، باید آن را روی قسمت خالی میز یا صندلی خود شخص بگذارید.
هنگام توزیع غذا روی میز ، باید آن را به سمت راست کشیده و قبل از برداشتن نان یا چیز دیگری ، برای افراد روی میز سرو کنید. و صرف نظر از طعم غذا ، نمک یا فلفل نباید در طول غذا اضافه شود.

شما هم ممکن است اینها را دوست داشته باشید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.