اسکن دسته

فرهنگ عمومی

مقالات فرهنگ و اطلاع رسانی عمومی

حق کودک

حقوق کودکان چیست؟ حقوق کودکان؛ 20 نوامبر در محدوده روز جهانی حقوق کودک و در محدوده حقوق بشر ارزیابی می شود. این مفهوم قانونی و اخلاقی است…

SYNDROME غیر مغزی

بیماری؛ در ابتدایی ترین اصطلاح، این یک بیماری گوارشی عملکردی است که روده بزرگ را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری که به عنوان سندرم روده تحریک پذیر نیز شناخته می شود، یکی دیگر از…

قوانین چیست؟

این وظیفه قاضی است که ابتدا قوانین را ارزیابی کند و آنها را در مورد خاص اعمال کند. اما حاشیه خطای قضات در اجرای قوانین تنظیم شده در قانون ما...

تجارت چیست

کارآفرینی و کارآفرینی چیست؟ اگرچه نمی توان تعریف روشنی از کارآفرینی ارائه داد، اما کارآفرین را می توان فردی پیشگام و رهبر تعریف کرد.

تنها حقیقت زندگی

طبیعی ترین راه برای یافتن خود در درون خود و احساس آرامش، زندگی در لحظه حال است. گذشته و آینده فقط در زمان حال معنا پیدا می کند. به خواسته های شما…