فرهنگ لغت کردی - ترکی - آلمانی فرهنگ لغت

Roj Ferheng فرهنگ لغت کردی - ترکی - آلمانی دارای پیش نمایش ساده و تغییرات زبان و فرمت در همان صفحه ساخته شده است.
هر سطح یک ظرفیت اساسی 5000 دارد.در این نسخه، تغییرات در منوی تنظیمات و راهنما ساخته شده است. در منوی تنظیمات، شما می توانید انتخاب زبان، سبک فونت، رنگ فونت و ظاهر فرهنگ لغت را تغییر دهید.
منوی راهنما نیز در سه سطح موجود است.

برای دانلود برنامه / فایل اینجا کلیک کنیدشما هم ممکن است اینها را دوست داشته باشید
اظهار نظر