دیکشنری الکترونیکی

فروش خردهفروشی الکترونیک آلمانی در پایان.


آیا اعداد آلمانی اینقدر زیبا هستند؟

کلیک کنید، اعداد آلمانی را در 10 دقیقه یاد بگیرید!

از شما سپاسگزارم.

خدمات ترجمه انگلیسی ما شروع شد. برای اطلاعات بیشتر : ترجمه انگلیسی

در این دوره، موضوعات زیر را کشف کردیمتوجه: ما همیشه سعی می کنیم اطلاعات به روز را در اختیار شما قرار دهیم. این مطلبی که می خوانید اولین بار حدود ۲ سال پیش در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۱۹ نوشته شده است و آخرین بار در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۱۹ به روز رسانی شده است.

من یک موضوع تصادفی برای شما انتخاب کردم، موضوعات زیر موضوعات شانس شما هستند. دوست داری کدوم رو بخونی؟


پیوندهای حامی مالی