بازی یادگیری واژگان آلمانی

بازی حدس و حفظ کلمات آلمانی. ما می خواهیم یک بازی خوب برای یادگیری کلمات که توسط almancax برای شما آورده شده معرفی کنیم.در این بازی شما به ترتیب حروف الفبا به کلمات آلمانی داده می شود و شما سعی می کنید حدس بزنید که این کلمات چه هستند.

به عنوان مثال، کلمه آلمانی به عنوان alanmac داده می شود، مورفوم به عنوان منفی داده می شود و از شما خواسته می شود حدس بزنید که این کلمات چیست.

این بازی کلمه (املت درست کردن) و حفظ کلمه آلمانی حدس زدن، و انتظار می رود افزایش توانایی خود را برای یادگیری کلمات جدید نیز ارائه شده است را برای شما به حداقل رساندن اشتباهات خود را در طول کلمات املایی.

به عنوان یک تیم از AlMancax، ما امیدواریم که این بازی، که برای سرگرمی و یادگیری شما طراحی شده است، مفید است.


شروع بازی واژگان آلمانی آلمانی
بازی یادگیری لغات آلمانی امتیاز آلمانی


شما هم ممکن است اینها را دوست داشته باشید
اظهار نظر